Müzik ve dansın birleşiminden oluşan geleneksel kore müziği Gugakın temeli 15. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Kral Sejong’un doğuda ilk defa notalı saray müziğini(jeongganbo isimli nota sistemi) düzenlemesi ile oluşmuştur. 

“Gugak” terimi, Kore’ye Joseon Döneminde yabancı müziğin girmesinden sonra Kore müziğini ayırt edebilmek için kullanılmaya başlanmıştır. 

Gugak(Geleneksel Kore Müziği); Jeongak veya Jeongga ( soyluların ve aristokratların sevdiği müzik), pansori - sanjo(halkın dinlemekten hoşlandığı halk şarkıları), jeongjae(krala özel kutlamalarda sunulan dans ve şarkı içeren performans), salpuri – seungmu – beompae (Budizm ve Şamanizm gelenekleriyle bağlantılı dans ve müzik), gagok ve sijo (şiirsel şarkılar)şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

Gugak sunulurken çok çeşitli geleneksel enstrümanlar kullanılmaktadır. Gugak enstrümanları,  60 enstrümana kadar çıkmakta ve melodiye göre çeşitli kombinasyonlarla kullanılmaktadır. Geleneksel enstrümanlar üçe ayrılmaktadır; üflemeli çalgılar, telli çalgılar, vurmalı çalgılar.

Şimdi sizlerle performansların örneklerini izleyebileceğiniz Kore Ulusal Gugak Merkezinin Youtube Sayfasından bir video paylaşacağım. Daha farklı videolar için sayfasına göz atabilirsiniz.Kaynak: Kore Gerçeği: Kore’nin Dünü ve Bugünü Kitabı